Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közművelődésről

Hatályos: 2021. 12. 09
a közművelődésről
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2021. (……….) önkormányzati rendelete
a közművelődési feladatokról
A Jat. 18. § (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy „A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.
(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.”
A felülvizsgálat alapján javasolt új rendelet elfogadása a jelenlegi hatályos rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg, annak több paragrafusának hatályon kívül helyezése okán.
A rendelet részletesen szabályozza a közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és mértékét.
Nemeskolta, 2021. december 1.

Farkas Imre
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.