Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 02
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (I. …..) önkormányzati rendelettervezethez
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet szerinti kötelezettségek elvégzése. Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Nemeskolta, 2022. január 25.

Farkas Imre
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.