Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 11

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.11.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2022. (….) önkormányzati rendelettervezethez
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások + 423.827 Ft
Felhalmozási bevételek + 2.900.000 Ft
Összes változás: + 3.323.827 Ft
Kiadások:
Személyi juttatások + 1.490.000 Ft
Járulékok + 16.942 Ft
Dologi kiadások + 2.103.349 Ft
Egyéb működési kiadások – 305.156 Ft
Beruházások + 18.692 Ft
Összes változás: + 3.323.827 Ft
Nemeskolta, 2022. október 26.

Farkas Imre
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.