Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 11

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.11.
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (…) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014 augusztusában fogadta el a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletét. Elvégeztük a rendelet felülvizsgálatát, amelynek során megállapításra került, hogy az önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdését – a rendelet célját – hatályon kívül kell helyezni, 4. § (2) bekezdésében pedig a megszűnt Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatalra hivatkozik, amit módosítani szükséges Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalra, míg a 10. §-ban a házszámtábla rövidítését nem kell használni, ugyanis arra későbbiekben az önkormányzati rendelet nem hivatkozik. A fentiek alapján elkészítettük az önkormányzati rendelet módosítását, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Nemeskolta, 2022. október 26.

Farkas Imre
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.