Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi adókról szóló 14/2015. (IX. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a helyi adókról szóló 14/2015. (IX. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2022. (…..) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló
A helyi adókról szóló 1900. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 6. § rendelkezése alapján az Önkormányzat adó megállapítási joga kiterjed arra, hogy a helyi adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességeihez igazodóan – a törvényben meghatározott felső (adómaximum) határokra figyelemmel – megállapítsa. Az adómértékek a képviselő-testület döntésének megfelelően kerülnek rögzítésre a rendeletben. Az előterjesztés tartalmazza a Htv. kötelező rendelkezéseit önkormányzati rendeletalkotás esetén. A rendelettervezetben a kommunális adó mértéke 3.000 Ft összegről 5.000 Ft összegre változik. A rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.
Nemeskolta, 2022. november 2.Farkas Imre
polgármester sk.Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.