Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közvilágítás helyi működési rendjéről

Hatályos: 2023. 01. 01

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a közvilágítás helyi működési rendjéről
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2022. (…..) önkormányzati rendelete
a közvilágítás helyi működési rendjéről
A veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján Nemeskolta község közvilágítására vonatkozó helyi működési rendet a képviselő-testület szabályozhatja a közbiztonsági, vagyon- és személyvédelmi, valamint közútbiztonsági szempontokra figyelemmel, így a település közvilágításának időtartamát, illetve mértékét jogosult a képviselő-testület meghatározni. Annak érdekében, hogy Nemeskolta település lakosai számára a közvilágítás 2023. évben – legalább részben – biztosított legyen, a település teljes területén minden nap 23 órától másnap reggel 4 óráig nem működne a közvilágítás. Önkormányzatunk kizárólag az ilyen módon üzemeltetett közvilágítás finanszírozásához rendelkezik anyagi fedezettel, ami hozzávetőlegesen 3,5 millió Ft-ot jelent.
Nemeskolta, 2022. december 6.Farkas Imre
polgármester sk.Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.