Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 03
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (…) önkormányzati rendelete
az az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021 novemberében fogadta el az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendeletét. Elvégeztük az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felülvizsgálatát, és megállapítottuk, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Sorkifalud 242. hrsz-ú, Sorkifalud, Kossuth L. utca 87. szám alatt található ingatlant az önkormányzat vagyonából szükséges kivezetni, tekintettel arra, hogy a közelmúltban értékesítésre került. Ennek megfelelően az önkormányzati rendelet 2. mellékletét módosítani szükséges. A vagyonrendelet módosítását a fentieknek megfelelően az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Nemeskolta, 2022. február 24.

Farkas Imre
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.