Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 12
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2022. (….) önkormányzati rendelettervezethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről + 2.725.132 Ft
Közhatalmi bevétel + 1.962.087 Ft
Működési bevétel + 449.148 Ft
Felhalmozási bevétel + 22.022.800 Ft
Finanszírozási bevétel +831.456 Ft
Összes változás: + 27.990.623 Ft
Kiadások:
Személyi juttatás – 1.007.819 Ft
Dologi kiadás + 5.281.671 Ft
Ellátási kiadások – 811.828 Ft
Működési kiadások + 12.182.453 Ft
Beruházás, felújítás + 12.346.146 Ft
Összes változás: + 27.990.623 Ft
Nemeskolta, 2022. május 3.

Farkas Imre
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.