Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 18

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.18.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2023. (….) önkormányzati rendelettervezethez
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások + 1.571.648 Ft
Működési bevételek + 832.295 Ft
Felhalmozási bevételek + 343.311 Ft
Finanszírozási bevételek + 1.059.576 Ft
Összes változás: + 3.806.830 Ft
Kiadások:
Személyi juttatások – 2.064.264 Ft
Járulékok -48.621 Ft
Dologi kiadások – 1.467.958 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai – 655.000 Ft
Egyéb működési kiadások (tartalék) + 8.042.673 Ft
Összes változás: + 3.806.830 Ft
Nemeskolta, 2023. május 3.

Farkas Imre
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.