Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 18

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.18.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2023. (….) önkormányzati rendelettervezethez
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások + 455.883 Ft
Közhatalmi bevételek + 168.000 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások + 2.000.000 Ft
Finanszírozási bevételek + 2.353.038 Ft
Összes változás: + 4.976.921 Ft
Kiadások:
Tartalék + 766.921 Ft
Beruházások + 4.210.000 Ft
Összes változás: + 4.976.921 Ft
Nemeskolta, 2023. május 8.

Farkas Imre
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.