Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 30- 2017. 11. 30

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló

1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításárólSorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1. §    Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés

  1. költségvetési bevételei előirányzatát 30.534 ezer Ft-ban,
  2. költségvetési kiadásai előirányzatát 30.534 ezer Ft-ban,
  3. a költségvetési hiányát 0 ezer Ft-ban,
  4. a költségvetési többletét 0 ezer Ft-ban,
  5. a bevételek és kiadások főösszegét 30.534 ezer Ft-ban

állapítja meg.”


2.§      A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3.§      A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


4.§      A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


5.§      A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


6.§      A Kr. 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


7.§     A Kr. 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


8.§     A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Nárai László

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. november 29. napján kihirdetésre került.                                                                                                                                                                                 Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző