Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2016. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 30- 2017. 11. 30

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól,

azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

17/2016. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdése, 26.§,

32.§ (1) bekezdés b) pontja, 32.§ (3) bekezdése, 45.§, 48.§ (4) bekezdése, 92.§ (1) bekezdése,

115.§ (3) bekezdése, 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1.§        Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének szóló a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról 16/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (5) A rendszeres és eseti jelleggel adott települési és rendkívüli települési támogatások éves összege háztartásonként nem haladhatja meg az 55.000 Ft összeget azzal, hogy ezen éves mértéket meghaladóan települési és rendkívüli települési támogatási kérelmet benyújtani nem lehet.”


2.§        Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
Nárai László

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. november 29. napján kihirdetésre került.
Dr. Varga Krisztina

jegyző