Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2019. (V.7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 08- 2019. 05. 08

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló

1/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításárólSorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


1. §    Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelet (a

          továbbiakban: Kr.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés

                                a) költségvetési bevételei előirányzatát 68.945.739,- Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 24.056.242,- Ft-ban,ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 28.153.988,- Ft-ban,

                                b) költségvetési kiadásai előirányzatát 68.945.739,- Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 31.289.284,- Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 36.960.567,- Ft-ban,

                                c) a bevételek és kiadások főösszegét 68.945.739,- Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -7.233.042,- Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét -8.806.579,- Ft-ban,

állapítja meg.”


2.§      A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3.§      A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


4.§      A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


5.§      A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


6.§      A Kr. 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


7.§      A Kr. 13. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


8.§      A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Fodor Béla

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. május 7. napján kihirdetésre került.                                                                                                                                                                                 Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző