Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2019. (V.7.) önkormányzati rendelete

Sorkikápolna Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 08

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelete

Sorkikápolna Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról


Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


1. §       A rendelet hatálya kiterjed Sorkikápolna Község Önkormányzatára. 


2. §       Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi

             zárszámadását 70.825 eFt bevétellel, 53.179 eFt kiadással állapítja meg.


3. §       A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

            a) az önkormányzat egységes rovatrendszerét a rendelet 1. melléklete;

            b) a befolyt bevételeket a rendelet 2A. melléklete;

            c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a rendelet 2B. melléklete;

            d) a teljesített kiadások alakulását a rendelet 3A. melléklete;

            e) a kiadások feladatonkénti bontását a rendelet 3B. melléklete;

            f) az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 4. melléklete;

            g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait, beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként

               és felújításonként a rendelet 5. melléklet;

             h) az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 6. melléklete;

             i) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló

               kötelezettségeit a rendelet 7A., 7B melléklete;

             j) a finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a

                rendelet 8. melléklete;

             k) önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 9. melléklete

                tartalmazza;

             l) az önkormányzat 2018. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági

                támogatását a rendelet 10.melléklete;

            m) az önkormányzat 2018. évi működési célú támogatások bevételeit a rendelet 11. melléklete

            n) az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a rendelet 12.

                melléklete;

            o) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a rendelet 13. melléklete;

            p) az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 14. melléklete

            q) az önkormányzat vagyonának kimutatását a rendelet 15. melléklete;

            tartalmazza.


4. §       Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Fodor Béla

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2019. május 7. napján.Dr. Varga Krisztina

jegyző