Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 23- 2019. 11. 23

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló

1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról


Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1. §    Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés

                       a) költségvetési bevételei előirányzatát 41.864.875,- Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 24.219.069,- Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 0,- Ft-ban,

                       b) költségvetési kiadásai előirányzatát 41.864.875,- Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 36.116.927,- Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 5.029.000,- Ft-ban,

                       c) a bevételek és kiadások főösszegét 41.864.875,- Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -11.897.858,- Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét -5.029.000,- Ft-ban,

állapítja meg.”


2.§      A Kr. 14.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „14.§ (1) Az előirányzaton belüli kötelezettségvállalást lehetővé tevő önkormányzati döntés    meghozatalára a polgármester 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet..”


     3.§      A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. §     A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

5. §     A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

6. §     A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

7. §     A Kr. 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

8. §     Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

   


Mező Gábor

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. november 22. napján kihirdetésre került.

                                                                                                                                                                                    Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző