Sorkikápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 14- 2021. 06. 14

Sorkikápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, Sorkikápolna Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. § Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2021. június 14. napján 9,00 órakor lép hatályba.

1. melléklet

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök jegyzéke

1. A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskörök:
1.1 közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása;
1.2 dönt a rendkívüli települési támogatás iránt benyújtott kérelmekben az elemi kár esetén nyújtandó rendkívüli települési támogatás kivételével;
1.3 dönt a települési támogatás iránt benyújtott kérelmekben;
1.4 dönt a köztemetés iránt és a köztemetés költségeinek visszafizetése iránt benyújtott kérelmekben;
1.5 elrendeli az általa megállapított és jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetését;
1.6 dönt a közterület-használat iránt benyújtott kérelmekben;
1.7 dönt a közútkezelői hozzájárulás iránt benyújtott kérelmekben;
1.8 engedélyezi a falugondnoki szolgáltatások igénybevételét.

2. A képviselő-testület által a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulására átruházott önkormányzati hatáskörök:
2.1 háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása;
2.2 központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása.

3. A képviselő-testület által a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulásra átruházott önkormányzati hatáskör:
3.1 dönt a szociális étkeztetés iránt benyújtott kérelmekben.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. június 15. napjával.