Sorkikápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a lakásépítés és –vásárlás helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 14 09:00- 2021. 06. 15 09:00

Sorkikápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a lakásépítés és –vásárlás helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Sorkikápolna Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. § Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról szóló 17/2017. (X. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: “2. § (1) A képviselő-testület vissza nem térítendő támogatást nyújthat annak a szociális rászorult házaspárnak vagy egyedülálló személynek, aki a községben lakást épít vagy vásárol, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át.”

2. § Ez a rendelet 2021. június 14. napján 9,00 órakor lép hatályba.

Mező Gábor
polgármester

Dr. Varga Krisztina
jegyző