Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 12- 2022. 05. 12

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.05.12.

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételei előirányzatát 40.809.853 Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 33.382.731 Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 7.427.122 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 118.398.669 Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 54.917.686 Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 63.480.983 Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 119.133.635 Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét – 21.534.955 Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -56.053.861 Ft-ban,

állapítja meg.

2. § Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § Az Ör. 8. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § Az Ör. 9. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. § Az Ör. 12. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. § Az Ör. 14. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SORKIKÁPOLNA ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

3 930 000

0

0

3 930 000

3 930 000

0

0

3 930 000

3 930 000

0

0

3 930 000

4 768 463

0

0

4 768 463

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

200 000

400 000

0

0

400 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

200 000

0

0

200 000

200 000

0

0

200 000

200 000

0

0

200 000

200 000

0

0

200 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

10 348

0

0

10 348

10 348

0

0

10 348

10 348

0

0

10 348

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

4 130 000

0

0

4 130 000

4 140 348

0

0

4 140 348

4 340 348

0

0

4 340 348

5 378 811

0

0

5 378 811

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 585 000

0

0

2 585 000

2 585 000

0

0

2 585 000

2 585 000

0

0

2 585 000

2 827 564

0

0

2 827 564

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

540 000

0

0

540 000

540 000

0

0

540 000

581 580

0

0

581 580

984 956

0

0

984 956

Egyéb külső személyi juttatások

K123

450 000

0

0

450 000

450 000

0

0

450 000

383 500

0

0

383 500

383 500

0

0

383 500

Külső személyi juttatások

K12

3 575 000

0

0

3 575 000

3 575 000

0

0

3 575 000

3 550 080

0

0

3 550 080

4 196 020

0

0

4 196 020

Személyi juttatások

K1

7 705 000

0

0

7 705 000

7 715 348

0

0

7 715 348

7 890 428

0

0

7 890 428

9 574 831

0

0

9 574 831

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 400 000

0

0

1 400 000

1 400 000

0

0

1 400 000

1 400 000

0

0

1 400 000

1 400 000

0

0

1 400 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

14 000

0

0

14 000

14 000

0

0

14 000

14 000

0

0

14 000

14 000

0

0

14 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 070 000

0

10 000

1 080 000

1 080 000

0

0

1 080 000

1 070 000

0

10 000

1 080 000

1 795 493

0

10 000

1 805 493

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 084 000

0

10 000

1 094 000

1 094 000

0

0

1 094 000

1 084 000

0

10 000

1 094 000

1 809 493

0

10 000

1 819 493

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

0

0

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200 000

0

0

200 000

200 000

0

0

200 000

200 000

0

0

200 000

200 000

0

0

200 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

350 000

0

0

350 000

350 000

0

0

350 000

350 000

0

0

350 000

200 000

0

0

200 000

Közüzemi díjak

K331

1 960 000

0

0

1 960 000

1 960 000

0

0

1 960 000

1 672 000

0

0

1 672 000

1 743 000

0

0

1 743 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

370 000

0

0

370 000

483 837

0

0

483 837

714 756

0

0

714 756

1 142 371

0

0

1 142 371

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

600 000

0

0

600 000

600 000

0

0

600 000

620 556

0

0

620 556

740 556

0

0

740 556

Egyéb szolgáltatások

K337

5 225 000

0

0

5 225 000

5 107 697

0

0

5 107 697

5 693 362

0

0

5 693 362

7 638 301

0

0

7 638 301

Szolgáltatási kiadások

K33

8 155 000

0

0

8 155 000

8 151 534

0

0

8 151 534

8 700 674

0

0

8 700 674

11 264 228

0

0

11 264 228

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 480 000

0

3 000

1 483 000

1 480 000

0

3 000

1 483 000

1 480 000

0

3 000

1 483 000

1 580 000

0

3 000

1 583 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

30 000

0

30 000

20 000

0

10 000

30 000

237 403

0

237 403

242 403

0

242 403

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 510 000

0

3 000

1 513 000

1 500 000

0

13 000

1 513 000

1 717 403

0

3 000

1 720 403

1 822 403

0

3 000

1 825 403

Dologi kiadások

K3

11 099 000

0

13 000

11 112 000

11 095 534

0

13 000

11 108 534

11 852 077

0

13 000

11 865 077

15 096 124

0

13 000

15 109 124

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 186 000

0

0

2 186 000

2 186 000

0

0

2 186 000

2 186 000

0

0

2 186 000

2 186 000

0

0

2 186 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 186 000

0

0

2 186 000

2 186 000

0

0

2 186 000

2 186 000

0

0

2 186 000

2 186 000

0

0

2 186 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 781 280

0

0

1 781 280

1 781 280

0

0

1 781 280

1 781 280

0

0

1 781 280

1 781 280

0

0

1 781 280

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

70 000

0

0

70 000

70 000

0

0

70 000

70 000

0

0

70 000

70 000

0

0

70 000

Tartalékok

K513

1 907 915

0

0

1 907 915

10 561 622

0

0

10 561 622

15 864 466

0

0

15 864 466

24 796 451

0

0

24 796 451

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 759 195

0

0

3 759 195

12 412 902

0

0

12 412 902

17 715 746

0

0

17 715 746

26 647 731

0

0

26 647 731

Működési kiadások összesen

26 149 195

0

13 000

26 162 195

34 809 784

0

13 000

34 822 784

41 044 251

0

13 000

41 057 251

54 904 686

0

13 000

54 917 686

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

400 000

0

0

400 000

400 000

0

0

400 000

400 000

0

0

400 000

400 000

0

0

400 000

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

110 000

0

0

110 000

110 000

0

0

110 000

110 000

0

0

110 000

110 000

0

0

110 000

Beruházások

K6

1 510 000

0

0

1 510 000

1 510 000

0

0

1 510 000

1 510 000

0

0

1 510 000

1 510 000

0

0

1 510 000

Ingatlanok felújítása

K71

48 796 062

0

0

48 796 062

48 796 062

0

0

48 796 062

48 796 062

0

0

48 796 062

48 796 062

0

0

48 796 062

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

13 174 921

0

0

13 174 921

13 174 921

0

0

13 174 921

13 174 921

0

0

13 174 921

13 174 921

0

0

13 174 921

Felújítások

K7

61 970 983

0

0

61 970 983

61 970 983

0

0

61 970 983

61 970 983

0

0

61 970 983

61 970 983

0

0

61 970 983

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

63 480 983

0

0

63 480 983

63 480 983

0

0

63 480 983

63 480 983

0

0

63 480 983

63 480 983

0

0

63 480 983

Költségvetési kiadások

K1-K8

89 630 178

0

13 000

89 643 178

98 290 767

0

13 000

98 303 767

104 525 234

0

13 000

104 538 234

118 385 669

0

13 000

118 398 669

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

734 966

0

0

734 966

734 966

0

0

734 966

734 966

0

0

734 966

734 966

0

0

734 966

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

734 966

0

0

734 966

734 966

0

0

734 966

734 966

0

0

734 966

734 966

0

0

734 966

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

734 966

0

0

734 966

734 966

0

0

734 966

734 966

0

0

734 966

734 966

0

0

734 966

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

90 365 144

0

13 000

90 378 144

99 025 733

0

13 000

99 038 733

105 260 200

0

13 000

105 273 200

119 120 635

0

13 000

119 133 635

2. melléklet

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

SORKIKÁPOLNA ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9 439 144

0

0

9 439 144

9 439 144

0

0

9 439 144

8 805 681

0

0

8 805 681

9 459 504

0

0

9 459 504

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6 665 000

6 665 000

6 730 163

6 730 163

7 551 077

7 551 077

7 021 816

7 021 816

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

633 463

0

0

633 463

1 266 926

0

0

1 266 926

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

18 374 144

0

0

18 374 144

18 439 307

0

0

18 439 307

19 260 221

0

0

19 260 221

20 018 246

0

0

20 018 246

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

3 701 551

0

0

3 701 551

5 920 181

0

0

5 920 181

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

18 874 144

0

0

18 874 144

18 939 307

0

0

18 939 307

22 961 772

0

0

22 961 772

25 938 427

0

0

25 938 427

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

282 085

0

0

282 085

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 000 000

0

0

2 000 000

2 000 000

0

0

2 000 000

3 599 489

0

0

3 599 489

5 853 419

0

0

5 853 419

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

40 000

0

0

40 000

40 000

0

0

40 000

40 000

0

0

40 000

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 040 000

0

0

2 040 000

2 040 000

0

0

2 040 000

3 639 489

0

0

3 639 489

5 853 419

0

0

5 853 419

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

15 000

0

5 000

20 000

20 000

0

0

20 000

15 000

0

5 000

20 000

308 260

0

5 000

313 260

Közhatalmi bevételek

B3

2 355 000

0

5 000

2 360 000

2 360 000

0

0

2 360 000

3 954 489

0

5 000

3 959 489

6 443 764

0

5 000

6 448 764

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0

0

0

0

0

409 596

0

0

409 596

409 596

0

0

409 596

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

144 000

0

0

144 000

144 000

0

0

144 000

144 000

0

0

144 000

12 000

0

0

12 000

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

0

0

0

0

40

0

0

40

50

0

0

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

0

0

0

0

202 877

0

0

202 877

573 894

0

0

202 877

Működési bevételek

B4

144 000

0

0

144 000

144 000

0

0

144 000

756 513

0

0

756 513

995 540

0

0

995 540

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

21 373 144

0

5 000

21 378 144

21 443 307

0

0

21 443 307

27 672 774

0

5 000

27 677 774

33 377 731

0

5 000

33 382 731

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 427 122

0

0

7 427 122

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 427 122

0

0

7 427 122

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 427 122

0

0

7 427 122

Költségvetési bevételek

B1-B7

21 373 144

0

5 000

21 378 144

21 443 307

0

0

21 443 307

27 672 774

0

5 000

27 677 774

40 804 853

0

5 000

40 809 853

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-4 776 051

0

-8 000

-4 784 051

-12 433 346

0

-13 000

-12 446 346

-13 371 477

0

-8 000

-13 379 477

-21 526 955

0

-8 000

-21 534 955

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-63 480 983

0

0

-63 480 983

-76 000

0

0

-76 000

-63 480 983

0

0

-63 480 983

-56 053 861

0

0

-56 053 861

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

69 000 000

0

0

69 000 000

77 595 426

0

0

77 595 426

77 595 426

0

0

77 595 426

77 595 426

0

0

77 595 426

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

69 000 000

0

0

69 000 000

77 595 426

0

0

77 595 426

77 595 426

0

0

77 595 426

77 595 426

0

0

77 595 426

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

728 356

0

0

728 356

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

69 000 000

0

0

69 000 000

77 595 426

0

0

77 595 426

77 595 426

0

0

77 595 426

78 323 782

0

0

78 323 782

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

69 000 000

0

0

69 000 000

77 595 426

0

0

77 595 426

77 595 426

0

0

77 595 426

78 323 782

0

0

78 323 782

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

90 373 144

0

5 000

90 378 144

99 038 733

0

0

99 038 733

##########

0

5 000

105 273 200

##########

0

5 000

119 133 635

3. melléklet

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2021. évi költségvetése
A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

SAJÁT BEVÉTELEK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

2020

2021

2022

2023

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése

Rovat-szám

saját bevételek 2020

saját bevételek 2021

saját bevételek 2022

saját bevételek 2023

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

B3

7 872 570

6 135 504

2 350 000

2 380 000

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

B3

297 576

313 260

20 000

20 000

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

8 170 146

6 448 764

2 370 000

2 400 000

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

4. melléklet

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

24 796 451

24 796 451

Céltartalékok

K513

5. melléklet

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

4 535 340

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

500 000

1 384 841

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

500 000

5 920 181

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

egyházi jogi személyektől

B64

egyéb civil szervezetektől

B64

háztartásoktól

B64

pénzügyi vállalkozásoktól

B64

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

egyéb vállalkozásoktól

B64

Európai Uniótól

B64

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B64

egyéb külföldiektől

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

egyházi jogi személyektől

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

háztartásoktól

B65

pénzügyi vállalkozásoktól

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzatok és költségvetési szervei

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

Európai Uniótól

B65

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B65

egyéb külföldiektől

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

egyházi jogi személyektől

B74

egyéb civil szervezetektől

B74

háztartásoktól

B74

pénzügyi vállalkozásoktól

B74

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

egyéb vállalkozásoktól

B74

Európai Uniótól

B74

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B74

egyéb külföldiektől

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

egyházi jogi személyektől

B75

egyéb civil szervezetektől

B75

háztartásoktól

B75

pénzügyi vállalkozásoktól

B75

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

egyéb vállalkozásoktól

B75

Európai Uniótól

B75

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B75

egyéb külföldiektől

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

6. melléklet

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított e.i

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

300 000

282 085

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

300 000

282 085

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 000 000

5 853 419

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

2 000 000

5 853 419

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

0

0

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

40 000

-

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

40 000

-

ebből: talajterhelési díj

B355

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 040 000

5 853 419

eljárási illetékek

B36

0

0

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

késedelmi pótlék

B36

20 000

313 260

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

20 000

313 260

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 13. napjával.