Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 12- 2022. 05. 12

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.12.

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételei előirányzatát 40.004.586 Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 26.200.586 Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 13.804.000 Ft-ban

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 66.276.230 Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 54.529.108 Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 11.747.122 Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 67.004.586 Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -28.328.522 Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások + 2.056.878 Ft-ban,

állapítja meg.

2. § Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § Az Ör. 9. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. § Az Ör. 12. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SORKIKÁPOLNA ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Módosított Előirányzat I.

Módosított Előirányzat II.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

7 078 710

0

0

7 078 710

8 576 483

0

0

8 576 483

8 576 483

0

0

8 576 483

Normatív jutalmak

K1102

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

200 000

0

0

200 000

200 000

0

0

200 000

200 000

0

0

200 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

45 000

0

0

45 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

7 578 710

0

0

7 578 710

9 076 483

0

0

9 076 483

9 121 483

0

0

9 121 483

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 585 000

0

0

2 585 000

2 585 000

0

0

2 585 000

2 585 000

0

0

2 585 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

530 200

0

0

530 200

530 200

0

0

530 200

531 000

0

0

531 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

399 000

0

0

399 000

399 000

0

0

399 000

399 000

0

0

399 000

Külső személyi juttatások

K12

3 515 000

0

0

3 515 000

3 515 000

0

0

3 515 000

3 515 000

0

0

3 515 000

Személyi juttatások

K1

11 093 710

0

0

11 093 710

12 591 483

0

0

12 591 483

12 636 483

0

0

12 636 483

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 558 000

0

0

1 558 000

1 781 805

0

0

1 781 805

1 781 805

0

0

1 781 805

Szakmai anyagok beszerzése

K311

14 000

0

0

14 000

14 000

0

0

14 000

14 000

0

0

14 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 796 700

0

10 000

1 806 700

1 796 700

0

10 000

1 806 700

1 796 700

0

10 000

1 806 700

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 810 700

0

10 000

1 820 700

1 810 700

0

10 000

1 820 700

1 810 700

0

10 000

1 820 700

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

130 000

0

0

130 000

130 000

0

0

130 000

130 000

0

0

130 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

280 000

0

0

280 000

280 000

0

0

280 000

280 000

0

0

280 000

Közüzemi díjak

K331

2 555 000

0

0

2 555 000

2 555 000

0

0

2 555 000

2 555 000

0

0

2 555 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 850 000

0

0

1 850 000

1 850 000

0

0

1 850 000

1 850 000

0

0

1 850 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

910 000

0

0

910 000

910 000

0

0

910 000

910 000

0

0

910 000

Egyéb szolgáltatások

K337

7 710 000

0

0

7 710 000

7 710 000

0

0

7 710 000

7 710 000

0

0

7 710 000

Szolgáltatási kiadások

K33

13 025 000

0

0

13 025 000

13 025 000

0

0

13 025 000

13 025 000

0

0

13 025 000

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 284 500

0

3 000

2 287 500

2 284 500

0

3 000

2 287 500

2 284 500

0

3 000

2 287 500

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

30 000

0

30 000

30 000

0

30 000

30 000

0

30 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 314 500

0

3 000

2 317 500

2 314 500

0

3 000

2 317 500

2 314 500

0

3 000

2 317 500

Dologi kiadások

K3

17 430 200

0

13 000

17 443 200

17 430 200

0

13 000

17 443 200

17 430 200

0

13 000

17 443 200

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 888 800

0

0

1 888 800

1 888 800

0

0

1 888 800

1 888 800

0

0

1 888 800

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 888 800

0

0

1 888 800

1 888 800

0

0

1 888 800

1 888 800

0

0

1 888 800

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 050 400

0

0

3 050 400

3 050 400

0

0

3 050 400

3 050 400

0

0

3 050 400

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

370 000

0

0

370 000

370 000

0

0

370 000

370 000

0

0

370 000

Tartalékok

K513

3 444 522

0

0

3 444 522

3 444 522

0

0

3 444 522

17 358 420

0

0

17 358 420

Egyéb működési célú kiadások

K5

6 864 922

0

0

6 864 922

6 864 922

0

0

6 864 922

20 778 820

0

0

20 778 820

Működési kiadások összesen

38 835 632

0

13 000

38 848 632

40 557 210

0

13 000

40 570 210

54 516 108

0

13 000

54 529 108

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

420 000

0

0

420 000

420 000

0

0

420 000

1 120 000

0

0

1 120 000

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

Beruházások

K6

520 000

0

0

520 000

520 000

0

0

520 000

1 220 000

0

0

1 220 000

Ingatlanok felújítása

K71

7 862 739

0

0

7 862 739

7 862 739

0

0

7 862 739

7 862 739

0

0

7 862 739

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 664 383

0

0

2 664 383

2 664 383

0

0

2 664 383

2 664 383

0

0

2 664 383

Felújítások

K7

10 527 122

0

0

10 527 122

10 527 122

0

0

10 527 122

10 527 122

0

0

10 527 122

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

11 047 122

0

0

11 047 122

11 047 122

0

0

11 047 122

11 747 122

0

0

11 747 122

Költségvetési kiadások

K1-K8

49 882 754

0

13 000

49 895 754

51 604 332

0

13 000

51 617 332

66 263 230

0

13 000

66 276 230

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

50 611 110

0

13 000

50 624 110

52 332 688

0

13 000

52 345 688

66 991 586

0

13 000

67 004 586

2. melléklet

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

SORKIKÁPOLNA ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Módosított Előirányzat I.

Módosított Előirányzat II.

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 303 010

0

0

10 303 010

10 303 010

0

0

10 303 010

10 303 010

0

0

10 303 010

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

7 031 100

7 031 100

7 031 100

7 031 100

7 111 933

7 111 933

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

1 721 578

0

0

1 721 578

1 721 578

0

0

1 721 578

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

19 604 110

0

0

19 604 110

21 325 688

0

0

21 325 688

21 406 521

0

0

21 406 521

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

220 000

0

0

220 000

220 000

0

0

220 000

797 414

0

0

797 414

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

19 824 110

0

0

19 824 110

21 545 688

0

0

21 545 688

22 203 935

0

0

22 203 935

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

250 000

0

0

250 000

250 000

0

0

250 000

250 000

0

0

250 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

45 000

0

5 000

50 000

45 000

0

5 000

50 000

45 000

0

5 000

50 000

Közhatalmi bevételek

B3

3 795 000

0

5 000

3 800 000

3 795 000

0

5 000

3 800 000

3 795 000

0

5 000

3 800 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0

0

0

0

0

191 339

0

0

191 339

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

0

0

0

0

5 312

0

0

0

Működési bevételek

B4

0

0

0

0

0

0

0

0

196 651

0

0

196 651

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

23 619 110

0

5 000

23 624 110

25 340 688

0

5 000

25 345 688

26 195 586

0

5 000

26 200 586

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

13 804 000

0

0

13 804 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

13 804 000

0

0

13 804 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

13 804 000

0

0

13 804 000

Költségvetési bevételek

B1-B7

23 619 110

0

5 000

23 624 110

25 340 688

0

5 000

25 345 688

39 999 586

0

5 000

40 004 586

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-15 216 522

0

-8 000

-15 224 522

-15 216 522

0

-8 000

-15 224 522

-28 320 522

0

-8 000

-28 328 522

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-11 047 122

0

0

-11 047 122

-11 047 122

0

0

-11 047 122

2 056 878

0

0

2 056 878

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

27 000 000

0

0

27 000 000

27 000 000

0

0

27 000 000

27 000 000

0

0

27 000 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

27 000 000

0

0

27 000 000

27 000 000

0

0

27 000 000

27 000 000

0

0

27 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

27 000 000

0

0

27 000 000

27 000 000

0

0

27 000 000

27 000 000

0

0

27 000 000

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

27 000 000

0

0

27 000 000

27 000 000

0

0

27 000 000

27 000 000

0

0

27 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

50 619 110

0

5 000

50 624 110

52 340 688

0

5 000

52 345 688

66 999 586

0

5 000

67 004 586

3. melléklet

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Város és községgazdálkodás

0

0

Könyvtár

0

0

Fűnyíró, egyéb gépek

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 120 000

1 120 000

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

100 000

100 000

Beruházások

K6

1 220 000

1 220 000

Temetőbe villany elvezetése

0

0

Könyvtár felújítás

0

0

Közút javítás

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

7 862 739

7 862 739

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 664 383

2 664 383

Felújítások

K7

10 527 122

10 527 122

Megnevezés

Rovat

nettó

áfa

bruttó

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 120 000

100 000

1 220 000

Beruházások

K6

1 120 000

100 000

1 220 000

Vízesblokk kialakítás

Ingatlanok felújítása

K71

7 862 739

2 664 383

10 527 122

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítások

K7

7 862 739

2 664 383

10 527 122

4. melléklet

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

17 358 420

17 358 420

Céltartalékok

K513

5. melléklet

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

797 414

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

797 414

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

egyházi jogi személyektől

B64

egyéb civil szervezetektől

B64

háztartásoktól

B64

pénzügyi vállalkozásoktól

B64

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

egyéb vállalkozásoktól

B64

Európai Uniótól

B64

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B64

egyéb külföldiektől

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

egyházi jogi személyektől

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

háztartásoktól

B65

pénzügyi vállalkozásoktól

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzatok és költségvetési szervei

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

Európai Uniótól

B65

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B65

egyéb külföldiektől

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

egyházi jogi személyektől

B74

egyéb civil szervezetektől

B74

háztartásoktól

B74

pénzügyi vállalkozásoktól

B74

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

egyéb vállalkozásoktól

B74

Európai Uniótól

B74

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B74

egyéb külföldiektől

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

egyházi jogi személyektől

B75

egyéb civil szervezetektől

B75

háztartásoktól

B75

pénzügyi vállalkozásoktól

B75

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

egyéb vállalkozásoktól

B75

Európai Uniótól

B75

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B75

egyéb külföldiektől

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75