Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 17- 2023. 05. 18

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.17.

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételei előirányzatát 42.446.481 Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 28.395.753 Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 14.050.728 Ft-ban

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 72.817.253 Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 57.095.211 Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 15.722.042 Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 73.545.609 Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -28.699.458 Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -.1.671.314 Ft-ban,

állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SORKIKÁPOLNA ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Módosított Előirányzat I.

Módosított Előirányzat II.

Módosított Előirányzat III.

Módosított Előirányzat IV.

Módosított Előirányzat V.

Módosított Előirányzat VI.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

7 078 710

0

0

7 078 710

8 576 483

0

0

8 576 483

8 576 483

0

0

8 576 483

9 145 000

0

0

9 145 000

9 145 000

0

0

9 145 000

9 145 000

0

0

9 145 000

10 016 949

0

0

10 016 949

Normatív jutalmak

K1102

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 540

0

0

24 540

24 540

0

0

24 540

24 540

0

0

24 540

211 726

0

0

211 726

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

200 000

0

0

200 000

200 000

0

0

200 000

200 000

0

0

200 000

200 000

0

0

200 000

200 000

0

0

200 000

200 000

0

0

200 000

200 000

0

0

200 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

45 000

0

0

45 000

45 000

0

0

45 000

45 000

0

0

45 000

45 000

0

0

45 000

45 000

0

0

45 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

7 578 710

0

0

7 578 710

9 076 483

0

0

9 076 483

9 121 483

0

0

9 121 483

9 714 540

0

0

9 714 540

9 714 540

0

0

9 714 540

9 714 540

0

0

9 714 540

10 473 675

0

0

10 473 675

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 585 000

0

0

2 585 000

2 585 000

0

0

2 585 000

2 585 000

0

0

2 585 000

3 876 900

0

0

3 876 900

3 876 900

0

0

3 876 900

3 876 900

0

0

3 876 900

4 308 905

0

0

4 308 905

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

530 200

0

0

530 200

530 200

0

0

530 200

531 000

0

0

531 000

531 000

0

0

531 000

531 000

0

0

531 000

531 000

0

0

531 000

140 500

0

0

140 500

Egyéb külső személyi juttatások

K123

399 000

0

0

399 000

399 000

0

0

399 000

399 000

0

0

399 000

399 000

0

0

399 000

399 000

0

0

399 000

399 000

0

0

399 000

280 686

0

0

280 686

Külső személyi juttatások

K12

3 515 000

0

0

3 515 000

3 515 000

0

0

3 515 000

3 515 000

0

0

3 515 000

4 806 900

0

0

4 806 900

4 806 900

0

0

4 806 900

4 806 900

0

0

4 806 900

4 730 091

0

0

4 730 091

Személyi juttatások

K1

11 093 710

0

0

11 093 710

12 591 483

0

0

12 591 483

12 636 483

0

0

12 636 483

14 521 440

0

0

14 521 440

14 521 440

0

0

14 521 440

14 521 440

0

0

14 521 440

15 203 766

0

0

15 203 766

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 558 000

0

0

1 558 000

1 781 805

0

0

1 781 805

1 781 805

0

0

1 781 805

1 795 000

0

0

1 795 000

1 795 000

0

0

1 795 000

1 795 000

0

0

1 795 000

1 991 895

0

0

1 991 895

Szakmai anyagok beszerzése

K311

14 000

0

0

14 000

14 000

0

0

14 000

14 000

0

0

14 000

14 000

0

0

14 000

14 000

0

0

14 000

14 000

0

0

14 000

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 796 700

0

10 000

1 806 700

1 796 700

0

10 000

1 806 700

1 796 700

0

10 000

1 806 700

3 326 700

0

10 000

3 336 700

3 326 700

0

10 000

3 336 700

3 326 700

0

10 000

3 336 700

2 179 318

0

10 000

2 189 318

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 810 700

0

10 000

1 820 700

1 810 700

0

10 000

1 820 700

1 810 700

0

10 000

1 820 700

3 340 700

0

10 000

3 350 700

3 340 700

0

10 000

3 350 700

3 340 700

0

10 000

3 350 700

2 179 318

0

10 000

2 189 318

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

130 000

0

0

130 000

130 000

0

0

130 000

130 000

0

0

130 000

130 000

0

0

130 000

130 000

0

0

130 000

130 000

0

0

130 000

20 045

0

0

20 045

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

650 000

0

0

650 000

650 000

0

0

650 000

650 000

0

0

650 000

216 827

0

0

216 827

Kommunikációs szolgáltatások

K32

280 000

0

0

280 000

280 000

0

0

280 000

280 000

0

0

280 000

780 000

0

0

780 000

780 000

0

0

780 000

780 000

0

0

780 000

236 872

0

0

236 872

Közüzemi díjak

K331

2 555 000

0

0

2 555 000

2 555 000

0

0

2 555 000

2 555 000

0

0

2 555 000

5 555 000

0

0

5 555 000

5 555 000

0

0

5 555 000

5 555 000

0

0

5 555 000

2 355 000

0

0

2 355 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 850 000

0

0

1 850 000

1 850 000

0

0

1 850 000

1 850 000

0

0

1 850 000

1 850 000

0

0

1 850 000

1 850 000

0

0

1 850 000

1 850 000

0

0

1 850 000

650 000

0

0

650 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

910 000

0

0

910 000

910 000

0

0

910 000

910 000

0

0

910 000

910 000

0

0

910 000

910 000

0

0

910 000

910 000

0

0

910 000

784 400

0

0

784 400

Egyéb szolgáltatások

K337

7 710 000

0

0

7 710 000

7 710 000

0

0

7 710 000

7 710 000

0

0

7 710 000

9 815 535

0

0

9 815 535

9 815 535

0

0

9 815 535

9 815 535

0

0

9 815 535

8 815 535

0

0

8 815 535

Szolgáltatási kiadások

K33

13 025 000

0

0

13 025 000

13 025 000

0

0

13 025 000

13 025 000

0

0

13 025 000

18 130 535

0

0

18 130 535

18 130 535

0

0

18 130 535

18 130 535

0

0

18 130 535

12 604 935

0

0

12 604 935

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 284 500

0

3 000

2 287 500

2 284 500

0

3 000

2 287 500

2 284 500

0

3 000

2 287 500

5 284 500

0

3 000

5 287 500

5 284 500

0

3 000

5 287 500

5 284 500

0

3 000

5 287 500

3 284 500

0

3 000

3 287 500

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

30 000

0

30 000

30 000

0

30 000

30 000

0

30 000

30 000

0

30 000

30 000

0

30 000

30 000

0

30 000

20 908

0

20 908

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 314 500

0

3 000

2 317 500

2 314 500

0

3 000

2 317 500

2 314 500

0

3 000

2 317 500

5 314 500

0

3 000

5 317 500

5 314 500

0

3 000

5 317 500

5 314 500

0

3 000

5 317 500

3 305 408

0

3 000

3 308 408

Dologi kiadások

K3

17 430 200

0

13 000

17 443 200

17 430 200

0

13 000

17 443 200

17 430 200

0

13 000

17 443 200

27 565 735

0

13 000

27 578 735

27 565 735

0

13 000

27 578 735

27 565 735

0

13 000

27 578 735

18 326 533

0

13 000

18 339 533

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 888 800

0

0

1 888 800

1 888 800

0

0

1 888 800

1 888 800

0

0

1 888 800

1 888 800

0

0

1 888 800

1 888 800

0

0

1 888 800

1 888 800

0

0

1 888 800

750 000

0

0

750 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 888 800

0

0

1 888 800

1 888 800

0

0

1 888 800

1 888 800

0

0

1 888 800

1 888 800

0

0

1 888 800

1 888 800

0

0

1 888 800

1 888 800

0

0

1 888 800

750 000

0

0

750 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184 124

0

0

184 124

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 050 400

0

0

3 050 400

3 050 400

0

0

3 050 400

3 050 400

0

0

3 050 400

3 050 400

0

0

3 050 400

3 050 400

0

0

3 050 400

3 050 400

0

0

3 050 400

2 032 438

0

0

2 032 438

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

370 000

0

0

370 000

370 000

0

0

370 000

370 000

0

0

370 000

370 000

0

0

370 000

370 000

0

0

370 000

370 000

0

0

370 000

120 000

0

0

120 000

Tartalékok

K513

3 444 522

0

0

3 444 522

3 444 522

0

0

3 444 522

17 358 420

0

0

17 358 420

4 668 600

0

0

4 668 600

4 668 600

0

0

4 668 600

4 668 600

0

0

4 668 600

18 473 455

0

0

18 473 455

Egyéb működési célú kiadások

K5

6 864 922

0

0

6 864 922

6 864 922

0

0

6 864 922

20 778 820

0

0

20 778 820

8 089 000

0

0

8 089 000

8 089 000

0

0

8 089 000

8 089 000

0

0

8 089 000

20 810 017

0

0

20 810 017

Működési kiadások összesen

38 835 632

0

13 000

38 848 632

40 557 210

0

13 000

40 570 210

54 516 108

0

13 000

54 529 108

53 859 975

0

13 000

53 872 975

53 859 975

0

13 000

53 872 975

53 859 975

0

13 000

53 872 975

57 082 211

0

13 000

57 095 211

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 890 000

0

0

1 890 000

1 890 000

0

0

1 890 000

1 890 000

0

0

1 890 000

1 890 000

0

0

1 890 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

420 000

0

0

420 000

420 000

0

0

420 000

1 120 000

0

0

1 120 000

2 823 565

0

0

2 823 565

2 823 565

0

0

2 823 565

2 823 565

0

0

2 823 565

1 823 565

0

0

1 823 565

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

227 763

0

0

227 763

227 763

0

0

227 763

227 763

0

0

227 763

227 763

0

0

227 763

Beruházások

K6

520 000

0

0

520 000

520 000

0

0

520 000

1 220 000

0

0

1 220 000

4 941 328

0

0

4 941 328

4 941 328

0

0

4 941 328

4 941 328

0

0

4 941 328

3 941 328

0

0

3 941 328

Ingatlanok felújítása

K71

7 862 739

0

0

7 862 739

7 862 739

0

0

7 862 739

7 862 739

0

0

7 862 739

9 483 886

0

0

9 483 886

9 483 886

0

0

9 483 886

9 483 886

0

0

9 483 886

9 483 886

0

0

9 483 886

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 664 383

0

0

2 664 383

2 664 383

0

0

2 664 383

2 664 383

0

0

2 664 383

2 664 383

0

0

2 664 383

2 664 383

0

0

2 664 383

2 664 383

0

0

2 664 383

2 293 349

0

0

2 293 349

Felújítások

K7

10 527 122

0

0

10 527 122

10 527 122

0

0

10 527 122

10 527 122

0

0

10 527 122

12 148 269

0

0

12 148 269

12 148 269

0

0

12 148 269

12 148 269

0

0

12 148 269

11 777 235

0

0

11 777 235

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 479

0

0

3 479

3 479

0

0

3 479

3 479

0

0

3 479

3 479

0

0

3 479

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 479

0

0

3 479

3 479

0

0

3 479

3 479

0

0

3 479

3 479

0

0

3 479

Felhalmozási kiadások összesen

11 047 122

0

0

11 047 122

11 047 122

0

0

11 047 122

11 747 122

0

0

11 747 122

17 093 076

0

0

17 093 076

17 093 076

0

0

17 093 076

17 093 076

0

0

17 093 076

15 722 042

0

0

15 722 042

Költségvetési kiadások

K1-K8

49 882 754

0

13 000

49 895 754

51 604 332

0

13 000

51 617 332

66 263 230

0

13 000

66 276 230

70 953 051

0

13 000

70 966 051

70 953 051

0

13 000

70 966 051

70 953 051

0

13 000

70 966 051

72 804 253

0

13 000

72 817 253

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

50 611 110

0

13 000

50 624 110

52 332 688

0

13 000

52 345 688

66 991 586

0

13 000

67 004 586

71 681 407

0

13 000

71 694 407

71 681 407

0

13 000

71 694 407

71 681 407

0

13 000

71 694 407

73 532 609

0

13 000

73 545 609

2. melléklet a 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

SORKIKÁPOLNA ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Módosított Előirányzat I.

Módosított Előirányzat II.

Módosított Előirányzat III

Módosított Előirányzat IV.

Módosított Előirányzat V.

Módosított Előirányzat VI.

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 303 010

0

0

10 303 010

10 303 010

0

0

10 303 010

10 303 010

0

0

10 303 010

10 303 010

0

0

10 303 010

10 303 010

0

0

10 303 010

10 303 010

0

0

10 303 010

10 303 010

0

0

10 303 010

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

7 031 100

7 031 100

7 031 100

7 031 100

7 111 933

7 111 933

7 258 834

7 258 834

7 258 834

7 258 834

7 258 834

7 258 834

7 376 354

7 376 354

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

1 721 578

0

0

1 721 578

1 721 578

0

0

1 721 578

2 388 931

0

0

2 388 931

2 388 931

0

0

2 388 931

2 388 931

0

0

2 388 931

3 056 284

0

0

3 056 284

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

19 604 110

0

0

19 604 110

21 325 688

0

0

21 325 688

21 406 521

0

0

21 406 521

22 220 775

0

0

22 220 775

22 220 775

0

0

22 220 775

22 220 775

0

0

22 220 775

23 005 648

0

0

23 005 648

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

220 000

0

0

220 000

220 000

0

0

220 000

797 414

0

0

797 414

847 414

0

0

847 414

847 414

0

0

847 414

847 414

0

0

847 414

847 414

0

0

847 414

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

19 824 110

0

0

19 824 110

21 545 688

0

0

21 545 688

22 203 935

0

0

22 203 935

23 068 189

0

0

23 068 189

23 068 189

0

0

23 068 189

23 068 189

0

0

23 068 189

23 853 062

0

0

23 853 062

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

250 000

0

0

250 000

250 000

0

0

250 000

250 000

0

0

250 000

250 000

0

0

250 000

250 000

0

0

250 000

250 000

0

0

250 000

291 100

0

0

291 100

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

45 000

0

5 000

50 000

45 000

0

5 000

50 000

45 000

0

5 000

50 000

45 000

0

5 000

50 000

45 000

0

5 000

50 000

45 000

0

5 000

50 000

45 000

0

5 000

50 000

Közhatalmi bevételek

B3

3 795 000

0

5 000

3 800 000

3 795 000

0

5 000

3 800 000

3 795 000

0

5 000

3 800 000

3 795 000

0

5 000

3 800 000

3 795 000

0

5 000

3 800 000

3 795 000

0

5 000

3 800 000

3 836 100

0

5 000

3 841 100

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0

0

0

0

0

191 339

0

0

191 339

365 119

0

0

365 119

365 119

0

0

365 119

365 119

0

0

365 119

365 119

0

0

365 119

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

0

0

0

0

5 312

0

0

0

335 067

0

0

0

335 067

0

0

0

335 067

0

0

0

336 472

0

0

0

Működési bevételek

B4

0

0

0

0

0

0

0

0

196 651

0

0

196 651

700 186

0

0

700 186

700 186

0

0

700 186

700 186

0

0

700 186

701 591

0

0

701 591

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

0

0

50 000

50 000

0

0

50 000

50 000

0

0

50 000

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

0

0

50 000

50 000

0

0

50 000

50 000

0

0

50 000

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

23 619 110

0

5 000

23 624 110

25 340 688

0

5 000

25 345 688

26 195 586

0

5 000

26 200 586

27 613 375

0

5 000

27 618 375

27 613 375

0

5 000

27 618 375

27 613 375

0

5 000

27 618 375

28 390 753

0

5 000

28 395 753

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

13 804 000

0

0

13 804 000

13 804 000

0

0

13 804 000

13 804 000

0

0

13 804 000

13 804 000

0

0

13 804 000

13 804 000

0

0

13 804 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

13 804 000

0

0

13 804 000

13 804 000

0

0

13 804 000

13 804 000

0

0

13 804 000

13 804 000

0

0

13 804 000

13 804 000

0

0

13 804 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

246 728

0

0

246 728

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

246 728

0

0

246 728

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

13 804 000

0

0

13 804 000

13 804 000

0

0

13 804 000

13 804 000

0

0

13 804 000

13 804 000

0

0

13 804 000

14 050 728

0

0

14 050 728

Költségvetési bevételek

B1-B7

23 619 110

0

5 000

23 624 110

25 340 688

0

5 000

25 345 688

39 999 586

0

5 000

40 004 586

41 417 375

0

5 000

41 422 375

41 417 375

0

5 000

41 422 375

41 417 375

0

5 000

41 422 375

42 441 481

0

5 000

42 446 481

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-15 216 522

0

-8 000

-15 224 522

-15 216 522

0

-8 000

-15 224 522

-28 320 522

0

-8 000

-28 328 522

-26 246 600

0

-8 000

-26 254 600

-26 246 600

0

-8 000

-26 254 600

-26 246 600

0

-8 000

-26 254 600

-28 691 458

0

-8 000

-28 699 458

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-11 047 122

0

0

-11 047 122

-11 047 122

0

0

-11 047 122

2 056 878

0

0

2 056 878

-3 289 076

0

0

-3 289 076

-3 289 076

0

0

-3 289 076

-3 289 076

0

0

-3 289 076

-1 671 314

0

0

-1 671 314

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

27 000 000

0

0

27 000 000

27 000 000

0

0

27 000 000

27 000 000

0

0

27 000 000

30 272 032

0

0

30 272 032

30 272 032

0

0

30 272 032

30 272 032

0

0

30 272 032

30 272 032

0

0

30 272 032

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

27 000 000

0

0

27 000 000

27 000 000

0

0

27 000 000

27 000 000

0

0

27 000 000

30 272 032

0

0

30 272 032

30 272 032

0

0

30 272 032

30 272 032

0

0

30 272 032

30 272 032

0

0

30 272 032

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

827 096

0

827 096

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

27 000 000

0

0

27 000 000

27 000 000

0

0

27 000 000

27 000 000

0

0

27 000 000

30 272 032

0

0

30 272 032

30 272 032

0

0

30 272 032

30 272 032

0

0

30 272 032

31 099 128

0

0

31 099 128

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

27 000 000

0

0

27 000 000

27 000 000

0

0

27 000 000

27 000 000

0

0

27 000 000

30 272 032

0

0

30 272 032

30 272 032

0

0

30 272 032

30 272 032

0

0

30 272 032

31 099 128

0

0

31 099 128

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

50 619 110

0

5 000

50 624 110

52 340 688

0

5 000

52 345 688

66 999 586

0

5 000

67 004 586

71 689 407

0

5 000

71 694 407

71 689 407

0

5 000

71 694 407

71 689 407

0

5 000

71 694 407

73 540 609

0

5 000

73 545 609

3. melléklet a 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 890 000

1 890 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Város és községgazdálkodás

0

0

Könyvtár

0

0

Fűnyíró, egyéb gépek

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 823 565

1 823 565

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

227 763

227 763

Beruházások

K6

3 941 328

3 941 328

Temetőbe villany elvezetése

0

0

Könyvtár felújítás

0

0

Közút javítás

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

9 483 886

9 483 886

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 293 349

2 293 349

Felújítások

K7

11 777 235

11 777 235

Megnevezés

Rovat

nettó

áfa

bruttó

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 890 000

-

1 890 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 823 565

227 763

2 051 328

Beruházások

K6

3 713 565

227 763

3 941 328

Vízesblokk kialakítás

Ingatlanok felújítása

K71

9 483 886

2 293 349

11 777 235

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítások

K7

9 483 886

2 293 349

11 777 235

4. melléklet a 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

18 473 455

18 473 455

Céltartalékok

K513

5. melléklet a 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet
SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

módosított ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

9 996

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

1 632 490

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

389 952

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 032 438

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

0

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

egyházi jogi személyek részére

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

háztartások részére

K512

120 000

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

120 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

3479

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

3479

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K89

egyéb civil szervezetek részére

K89

háztartások részére

K89

pénzügyi vállalkozások részére

K89

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

egyéb vállalkozások részére

K89

Európai Unió részére

K89

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K89

egyéb külföldiek részére

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

6. melléklet a 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet
SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

módosított ei.

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

797 414

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

50 000

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

847 414

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

egyházi jogi személyektől

B64

egyéb civil szervezetektől

B64

háztartásoktól

B64

pénzügyi vállalkozásoktól

B64

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

egyéb vállalkozásoktól

B64

Európai Uniótól

B64

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B64

egyéb külföldiektől

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

egyházi jogi személyektől

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

háztartásoktól

B65

pénzügyi vállalkozásoktól

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzatok és költségvetési szervei

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

Európai Uniótól

B65

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B65

egyéb külföldiektől

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

egyházi jogi személyektől

B74

egyéb civil szervezetektől

B74

háztartásoktól

B74

pénzügyi vállalkozásoktól

B74

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

egyéb vállalkozásoktól

B74

Európai Uniótól

B74

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B74

egyéb külföldiektől

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

egyházi jogi személyektől

B75

egyéb civil szervezetektől

B75

246 728

háztartásoktól

B75

pénzügyi vállalkozásoktól

B75

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

egyéb vállalkozásoktól

B75

Európai Uniótól

B75

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B75

egyéb külföldiektől

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

246 728

7. melléklet a 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet
SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

mód. ei.

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. § ]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. § ]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. § ]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

települési támogatás

K48

750 000

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. § ]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

750 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

750 000

8. melléklet a 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet
SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

mód. ei.

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

291 100

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

291 100

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 500 000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

3 500 000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

0

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

-

ebből: talajterhelési díj

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 500 000

eljárási illetékek

B36

0

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

késedelmi pótlék

B36

50 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

9. melléklet a 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet
SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2022. évi költségvetése
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

ebből: befektetési jegyek

K9121

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

728 356

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

728 356

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

ebből: más kormányok

K924

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Megnevezés

Rovat-szám

mód. ei. Működési célú

mód. ei. Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

827 096

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

827 096

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82