Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 17- 2023. 05. 17

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.17.

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételei előirányzatát 23.797.451 Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 23.797.451 Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 44.338.425 Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 44.211.425 Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 127.000 Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 45.165.521 Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -20.413.974 Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -127.000 Ft-ban,

állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Sorkikápolna Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Sorkikápolna ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

7 400 000

0

0

7 400 000

7 400 000

0

0

7 400 000

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

7 700 000

0

0

7 700 000

7 700 000

0

0

7 700 000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 457 000

0

0

4 457 000

4 457 000

0

0

4 457 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 150 000

0

0

1 150 000

1 150 000

0

0

1 150 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

700 000

0

0

700 000

700 000

0

0

700 000

Külső személyi juttatások

K12

6 307 000

0

0

6 307 000

6 307 000

0

0

6 307 000

Személyi juttatások

K1

14 007 000

0

0

14 007 000

14 007 000

0

0

14 007 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 040 000

0

0

2 040 000

2 040 000

0

0

2 040 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 825 000

0

15 000

2 840 000

2 825 000

0

15 000

2 840 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

2 825 000

0

15 000

2 840 000

2 825 000

0

15 000

2 840 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

80 000

0

0

80 000

80 000

0

0

80 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

250 000

0

0

250 000

250 000

0

0

250 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

330 000

0

0

330 000

330 000

0

0

330 000

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

1 000 000

0

0

1 000 000

1 200 000

0

0

1 200 000

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

1 500 000

0

0

1 500 000

1 500 000

0

0

1 500 000

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

K3313

0

0

0

0

0

0

0

0

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

160 000

0

0

160 000

160 000

0

0

160 000

Közüzemi díjak

K331

2 660 000

0

0

2 660 000

2 860 000

0

0

2 860 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 600 000

0

0

1 600 000

1 600 000

0

0

1 600 000

Közvetített szolgáltatások

K335

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

Egyéb szolgáltatások

K337

6 810 000

0

0

6 810 000

6 810 000

0

0

6 810 000

Szolgáltatási kiadások

K33

12 170 000

0

0

12 170 000

12 370 000

0

0

12 370 000

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 849 000

0

5 000

3 854 000

3 849 000

0

5 000

3 854 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

60 000

0

0

60 000

60 000

0

0

60 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

3 909 000

0

5 000

3 914 000

3 909 000

0

5 000

3 914 000

Dologi kiadások

K3

19 234 000

0

20 000

19 254 000

19 434 000

0

20 000

19 454 000

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

850 000

0

0

850 000

850 000

0

0

850 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

850 000

0

0

850 000

850 000

0

0

850 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 061 391

0

0

3 061 391

3 061 391

0

0

3 061 391

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

70 000

0

0

70 000

70 000

0

0

70 000

Tartalékok

K513

575 916

0

0

575 916

4 729 034

0

0

4 729 034

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 707 307

0

0

3 707 307

7 860 425

0

0

7 860 425

Működési kiadások összesen

39 838 307

0

20 000

39 858 307

44 191 425

0

20 000

44 211 425

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

27 000

0

0

27 000

27 000

0

0

27 000

Beruházások

K6

127 000

0

0

127 000

127 000

0

0

127 000

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

127 000

0

0

127 000

127 000

0

0

127 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

39 965 307

0

20 000

39 985 307

44 318 425

0

20 000

44 338 425

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

827 096

0

0

827 096

827 096

0

0

827 096

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

827 096

0

0

827 096

827 096

0

0

827 096

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

827 096

0

0

827 096

827 096

0

0

827 096

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

40 792 403

0

20 000

40 812 403

45 145 521

0

20 000

45 165 521

2. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Sorkikápolna Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Sorkikápolna ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 453 603

0

0

11 453 603

11 453 603

0

0

11 453 603

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6 953 800

0

0

6 953 800

7 938 848

0

0

7 938 848

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

20 677 403

0

0

20 677 403

21 662 451

0

0

21 662 451

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

20 677 403

0

0

20 677 403

21 662 451

0

0

21 662 451

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni típusú adók

B34

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 500 000

0

0

1 500 000

1 500 000

0

0

1 500 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 500 000

0

0

1 500 000

1 500 000

0

0

1 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

25 000

0

10 000

35 000

25 000

0

10 000

35 000

Közhatalmi bevételek

B3

1 825 000

0

10 000

1 835 000

1 825 000

0

10 000

1 835 000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

22 802 403

0

10 000

22 812 403

23 787 451

0

10 000

23 797 451

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

22 802 403

0

10 000

22 812 403

23 787 451

0

10 000

23 797 451

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-17 035 904

0

-10 000

-17 045 904

-20 403 974

0

-10 000

-20 413 974

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-127 000

0

0

-127 000

-127 000

0

0

-127 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

18 000 000

0

0

18 000 000

21 368 070

0

0

21 368 070

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

18 000 000

0

0

18 000 000

21 368 070

0

0

21 368 070

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

18 000 000

0

0

18 000 000

21 368 070

0

0

21 368 070

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

18 000 000

0

0

18 000 000

21 368 070

0

0

21 368 070

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

40 802 403

0

10 000

40 812 403

45 155 521

0

10 000

45 165 521

3. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Sorkikápolna Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

4 729 034

4 729 034

Céltartalékok

K513