Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 17- 2023. 05. 17

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.17.

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában és 51.§ (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra, valamint, hogy az elnevezés közérthető legyen.”

3. § Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelet

b) 2. §-a,

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.