Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 14

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.14.
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (…) önkormányzati rendelete
az az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021 novemberében fogadta el az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendeletét. Elvégeztük az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felülvizsgálatát, és megállapítottuk, hogy az 52/2022. (VI. 13.) Képviselő-testületi határozatban foglaltak alapján megvásárolt Sorkikápolna 1. hrsz-ú, természetben Sorkikápolna, Alkotmány u. 30. sz. alatti, 944 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant szükséges az önkormányzat vagyonában feltüntetni. Ennek megfelelően az önkormányzati rendelet 3. mellékletét módosítani szükséges. A vagyonrendelet módosítását a fentieknek megfelelően az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Sorkikápolna, 2022. szeptember 6.

Mező Gábor
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.