Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 26

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.26.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2022. (…...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről + 864.254 Ft
Működési bevétel + 503.535 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 50.000 Ft
Finanszírozási bevétel: + 3.272.032 Ft
Összes változás: + 4.689.821 Ft
Kiadások:
Személyi juttatások + 1.884.957 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adók + 13.195 Ft
Dologi kiadások + 10.135.535 Ft
Egyéb működési célú kiadások - 12.689.820 Ft
Felhalmozási kiadások: + 5.345.954 Ft
Összes változás: - 4.689.821 Ft
Sorkikápolna, 2022. október 17.

Mező Gábor
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.