Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 26

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.26.
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (…) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014 augusztusában fogadta el a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletét. Elvégeztük a rendelet felülvizsgálatát, amelynek során megállapításra került, hogy az önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdését – a rendelet célját – hatályon kívül kell helyezni, 4. § (2) bekezdésében pedig a megszűnt Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatalra hivatkozik, amit módosítani szükséges Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalra, míg a 10. §-ban a házszámtábla rövidítését nem kell használni, ugyanis arra későbbiekben az önkormányzati rendelet nem hivatkozik. A fentiek alapján elkészítettük az önkormányzati rendelet módosítását, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Sorkikápolna, 2022. október 19.

Mező Gábor
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.