Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2023. 01. 01

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a temetőkről és a temetkezésről
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (…) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezésről szóló
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014 decemberében fogadta el a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendeletét. Az önkormányzati rendelet nem szabályozza a sírhely megváltási díjakat. A javaslat alapján 2022. október 1. napjától sírhely-megváltási árak kerülnek meghatározásra, tekintettel arra, hogy a temető-fenntartással kapcsolatos kiadásokat nem fedezi a központi költségvetésből nyújtott állami támogatás.
Az önkormányzati rendelet 1. melléklete, amely az alábbi sírhely megváltási díjakat szabályozná.
Egyes sírhely (25 év): 1.000,- Ft
Kettes sírhely (25 év): 2.000,- Ft
Gyermek sírhely (25 év): 0,- Ft
(100 cm koporsó méretig)
Urnasírhely (25 év): 1.000,- Ft
Sírbolt (kripta) (60 év): 10.000,- Ft
Sírbolt esetében, ha a lejárati idő a rátemetés időpontját 25 évvel meghaladja, akkor újraváltási díjat nem kell fizetni.
Elvégeztük a rendelet jogszabályoknak való megfelelőségi felülvizsgálatát is, amelynek során megállapításra került, hogy az önkormányzati rendelet jelentős mértékű jogszabályszerkesztési módosítása szükséges, ezért új önkormányzati rendelet megalkotását javaslom. Az önkormányzati rendelettervezet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben előírt részletes szabályozási tárgyköröket nem teljes mértékben tartalmazza, mint például tárgyi és infrastrukturális feltételek biztosítása. Szükséges továbbá annak szabályozása, hogy a törvény 40. § (2) bekezdés b) – d) pontjai szerinti szolgáltatások után az Önkormányzat díjat nem állapít meg. Ahogy a korábbiakban javasoltam a sírhely-megváltási díjak az önkormányzati rendelet 1. mellékletében nem kerültek megemelésre, így a díjak tekintetében a rendelettervezet melléklete nem változott a jelenlegi hatályos önkormányzati rendelet mellékletéhez képest.
Sorkikápolna, 2022. november 2.


Mező Gábor
polgármester sk.


Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.