Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 12
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2022. (….) önkormányzati rendelettervezethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről + 2.976.655 Ft
Közhatalmi bevételek + 2.489.275 Ft
Működési bevételek: + 239.027 Ft
Felhalmozási célú bevételek: +7.427.122 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés: +728.356 Ft
Összes változás: + 13.860.435 Ft
Kiadások:
Személyi juttatások és járulékok + 1.684.403 Ft
Dologi kiadások + 3.244.047 Ft
Működési kiadások (tartalék) + 8.931.985 Ft
Összes változás: - 13.860.435 Ft
Sorkikápolna, 2022. május 3.

Mező Gábor
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.