Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

Sorkikápolna Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 12
Sorkikápolna Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Sorkikápolna Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló
../2022. (…...) önkormányzati rendelettervezethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az előterjesztés elején idézett rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület rendelettel állapítja meg.
A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törtvényben is szabályozott.
A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.
Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.
Az 1. § a rendelet hatályát, a 2. § a főösszeget határozza meg. A 3. § a mellékletek meghatározását tartalmazza.
A 4. § a rendelet hatályba lépéséről szól.
Sorkikápolna, 2022. május 3.

Mező Gábor
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.