Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 12
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2022. (…...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről + 658.247 Ft
Felhalmozási bevétel: + 13.804.000 Ft
Működési bevétel: + 196.651 Ft
Összes változás: + 14.658.898 Ft
Kiadások:
Személyi juttatások + 45.000 Ft
Egyéb működési célú kiadás: + 13.913.898 Ft
Beruházások kiadása: + 700.000 Ft
Összes változás: - 14.658.898 Ft
Sorkikápolna, 2022. május 3.

Mező Gábor
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.