Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 17

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.17.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2023. (…...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről + 784.873 Ft
Közhatalmi bevételek + 41.100 Ft
Működési bevétel: + 1.405 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök – 50.000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök + 246.728 Ft
Finanszírozási bevételek + 827.096 Ft
Összes változás: + 1.851.202 Ft
Kiadások:
Személyi juttatások + 682.326 Ft
Járulékok + 196.895 Ft
Dologi kiadások – 9.239.202 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai – 1.138.800 Ft
Egyéb működési célú kiadás: + 12.721.017 Ft
Beruházások kiadása: - 1.000.000 Ft
Felújítások – 371.034 Ft
Összes változás: + 1.851.202 Ft
Sorkikápolna, 2023. május 3.

Mező Gábor
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.