Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 17

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.17.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2023. (…...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről + 985.048 Ft
Finanszírozási bevétel +3.368.070 Ft
Összes változás: + 4.353.118 Ft
Kiadások:
Dologi kiadások + 200.000 Ft
Egyéb működési célú kiadás (+tartalék): + 4.153.118 Ft
Összes változás: +4.353.118 Ft
Sorkikápolna, 2023. május 3.

Mező Gábor
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.