Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(IX.26.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2015. 01. 01- 2015. 11. 01Kup  község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2014. (IX.26.) önkormányzati  rendelete

a helyi iparűzési adóról


Kup Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a  helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény  5. §. c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Az  adó mértéke

1.§


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,7  %-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000  Ft.2. Záró rendelkezések

2.§


(1) E  rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 16/2004. (VII.16.) önkormányzati rendelet.


Kup , 2014. szeptember 17.              Varga Éva Teréz                                 Bóka Istvánné

                        polgármester                                         jegyző
A rendelet kihirdetve:

Kup 2014. szeptember 26.
                                  Bóka Istvánné

                                         jegyző