Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(IX.26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 27- 2014. 09. 26

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2014 (IX.26.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.18.) rendeletének módosításárólKup Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§


 1. A Kr. 2.§ (1) bekezdésében megjelölt bevételi főösszeg 6.528 ezer Ft összeggel nő, így a módosított főösszeg 57.572 ezer Ft lett.
 2. A Kr. 2.§ (2) bekezdésében megjelölt kiadási főösszeg 6.528 ezer Ft összeggel nő, így a módosított főösszeg 57.572 ezer Ft lett.


2.§


 1. A Kr. 2.§. 1/a bekezdésében meghatározott költségvetési bevétel összege 6.528 ezer Ft összeggel nőtt, azaz 57.572 ezer Ft összegre változott az alábbiak szerint:
 • Kup Község Önkormányzat        36.256 ezer Ft               6.528 ezer Ft           42.784 ezer Ft
 • Vadrózsa NNÓvoda                    14.788 ezer Ft                      0 ezer Ft           14.788 ezer Ft 1. A Kr. 2.§. 1/b bekezdésében meghatározott költségvetési kiadás összege 6.528 ezer Ft összeggel nőtt, azaz 57.572 ezer Ft összegre változott az alábbiak szerint:
 • Kup Község Önkormányzat        36.256 ezer Ft               6.528 ezer Ft           42.784 ezer Ft
 • Vadrózsa NNÓvoda                    14.788 ezer Ft                      0 ezer Ft           14.788 ezer Ft 1. A Kr. 2.§. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott működési célú kiadás 6.310 ezer Ft összeggel nőtt, azaz 42.566 ezer Ft összegre változott, az alábbiak szerint:
 • személyi juttatások                                    7.208 ezer Ft             0 ezer Ft           7.208 ezer Ft
 • munkaadót terhelő járulékok                      1.835 ezer Ft           30 ezer Ft           1.865 ezer Ft
 • dologi kiadások                                           7.147 ezer Ft      5.665 ezer Ft         12.812 ezer Ft
 • önkorm.által nyújtott ellátások                    4.556 ezer Ft             0 ezer Ft           4.556 ezer Ft
 • működésre átadott peszköz                   14.848 ezer Ft      1.115 ezer Ft         15.963 ezer Ft
 • tartalék                                                           662 ezer Ft       - 500 ezer Ft              162 ezer Ft  1. A Kr. 2.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott felhalmozási célú kiadás 218 ezer Ft összeggel nőtt, azaz 218 ezer Ft összegre változott, az alábbiak szerint
 • felújítások                                              0ezer Ft                   0 ezer Ft                   0 ezer Ft
 • felhalmozási kiadások                           0 ezer Ft                  0 ezer Ft                   0 ezer Ft
 • beruházások                                         0 ezer Ft              218 ezer Ft               218 ezer Ft

Felhalmozási célú kiadások összesen           0 ezer Ft               218 ezer Ft               218 ezer Ft 1. A rendelet 1-5. melléklete helyébe jelen rendelet 1-5. melléklete lép.


3.§


 1. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kup, 2014. szeptember 17.                        Varga Éva Teréz                                                       Bóka Istvánné

                           polgármester                                                              jegyző


Kihirdetve: 2014.szeptember 26.


           

                        Bóka Istvánné

                        jegyző