Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 30- 2018. 05. 29Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2018. (V.30.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításárólKup Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1.§


  1. A Kr. 2.§. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevétel összege 2.068.302 Ft összeggel nőtt, azaz 41.832.491 Ft összegre változott az alábbiak szerint:


  1. működési költségvetési bevétel 39.355.132 Ft + 848.785 Ft 40.203.917 Ft

ab) finanszírozási költségvetési bevétel 409.057 Ft + 1.219.517 Ft 1.628.574 Ft(2) A Kr. 2.§. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadás összege 1.955.967 Ft

összeggel nőtt, azaz 60.907.882 Ft összegre változott.


(3) A Kr. 2.§. (1) bekezdés ba) pontjában meghatározott működési célú kiadás 380.513 Ft összeggel

csökkent, azaz 50.031.287 Ft összegre változott, az alábbiak szerint:

  • személyi juttatások 18.011.199 Ft + 247.772 Ft 18.258.971 Ft

  • munkaadót terhelő járulékok 3.681.048 Ft - 48.353 Ft 3.632.695 Ft

  • dologi kiadások 23.664.453 Ft - 317.502 Ft 23.346.951 Ft

  • önkorm.által nyújtott ellátások 2.709.316 Ft - 262.430 Ft 2.446.886 Ft

  • működésre átadott p.eszköz 2.345.784 Ft 0 Ft 2.345.784 Ft


(4) A Kr. 2.§ (1) bekezdés bb) pontjában meghatározott tartalék 336.482 Ft összeggel nőtt, azaz

2.397.597 Ft összegre változott.


(5) A Kr.2.§(1) bekezdés bc)pontjában meghatározott felhalmozási költségvetési kiadás 999.998 Ft összeggel nőtt, azaz 8.478.998 Ft összegre változott.


(6) A Kr.2 § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

112.335 Ft összeggel nőtt, azaz 1.574.367 Ft összegre változott.


(7) A rendelet 1.melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A rendelet 2.1 melléklete helyébe jelen rendelet 2.1 melléklete lép.

A rendelet 2.2 melléklete helyébe jelen rendelet 2.2 melléklete lép.

A rendelet 4.melléklete helyébe jelen rendelet 3.melléklete lép.

A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

A rendelet 7.melléklete helyébe jelen rendelet 6.melléklete lép.

A rendelet 8.1 melléklete helyébe jelen rendelet 7.1 melléklete lép.

A rendelet 8.2 melléklete helyébe jelen rendelet 7.2 melléklete lép.
2.§


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Kup, 2018. május 18.Hiér Judit                                                       Bóka Istvánné

polgármester                                                jegyző
Kihirdetve: 2018. május 30.Bóka Istvánné

jegyző

Mellékletek