Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(IX.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 19- 2018. 09. 18
Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2018 (IX.18.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításárólKup Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1.§


  1. A Kr. 2.§. (1)  bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevétel összege 1.245.082 Ft összeggel nőtt, azaz 39.857.162 Ft összegre változott az alábbiak szerint:


  1.  működési költségvetési bevétel                38.612.080 Ft       + 828.213 Ft       39.440.293 Ft

ab) finanszírozási költségvetési bevétel0 Ft+ 416.869 Ft416.869 Ft      (2) A Kr. 2.§. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadás összege 1.139.515Ft

           összeggel nőtt, azaz61.398.438Ft összegre változott.     (3) A Kr. 2.§. (1) bekezdés ba) pontjában meghatározott működési célú kiadás 1.727.986Ft összeggel

          csökkent, azaz 50.616.749 Ft összegre változott, az alábbiak szerint:

  • személyi juttatások                                    18.901.000 Ft        + 116.703  Ft      19.017.703 Ft
  • munkaadót terhelő járulékok                      3.442.000 Ft           + 10.904 Ft         3.452.904 Ft
  • dologi kiadások                                         23.452.000 Ft       - 1.098.543 Ft       22.353.457 Ft
  • önkorm.által nyújtott ellátások                   3.321.000  Ft       - 1.057.050 Ft        2.263.950 Ft
  • működésre átadott p.eszköz                      3.228.735  Ft         + 300.000 Ft         3.528.735 Ft     (4) A Kr. 2.§ (1) bekezdés bb) pontjában meghatározott tartalék 499.516 Ft összeggel nőtt, azaz

  1. .704 Ft összegre változott.(5) A Kr.2.§(1) bekezdés bc)pontjában meghatározott felhalmozási költségvetési kiadás 2.367.985 Ftösszeggel nőtt, azaz 9.846.985 Ft összegre változott.     (6) A Kr.2 § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

  1. .869 Ft összeggel nőtt, azaz 1.524.051 Ft összegre változott.      (7)   A rendelet 1.melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

             A rendelet 2.1 melléklete helyébe jelen rendelet 2.1 melléklete lép.

             A rendelet 2.2 melléklete helyébe jelen rendelet 2.2 melléklete lép.

             A rendelet 4.melléklete helyébe jelen rendelet 3.melléklete lép.

             A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

             A rendelet 7.melléklete helyébe jelen rendelet 5.melléklete lép.

             A rendelet 8.1 melléklete helyébe jelen rendelet 6.1 melléklete lép.

             A rendelet 8.2 melléklete helyébe jelen rendelet 6.2 melléklete lép.

            

2.§


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Kup, 2018.szeptember 7.
                             Hiér Judit                                                           Kissné Szántó Mária

                           polgármester                                                                   jegyző
Kihirdetve: 2018.szeptember 18.                   Kissné Szántó Mária

                             jegyző

Mellékletek