Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.(X.31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 01- 2018. 11. 10

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9./2018 (X.31.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§


  1. A Kr. 2.§. (5) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


Intézményi térítési díjak 2018.11.01-től:


  

a.) Óvoda:        532 Ft

     - tízórai         90 Ft

     - ebéd         352 Ft

      - uzsonna    90 FtE rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kup, 2018.október 24.                             Hiér Judit                                                           Kissné Szántó Mária

                           polgármester                                                                   jegyző


Kihirdetve: 2018.október 31.


                   Kissné Szántó Mária

                             jegyző