Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Az idegenforgalmi adóról

Hatályos: 2023. 01. 01

Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Az idegenforgalmi adóról

2023.01.01.

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.törvény 1.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés h)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

2. § Az adó mértéke személyenként és megkezdett vendégéjszakánként 500 Ft.

3. § Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése és e rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.