Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

A falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2021. 06. 01

A falugondnoki szolgálatról

Részletes indokolás

Az 1–10. §-hoz

Az önkormányzat képviselő-testülete 2021. januárban fogadta el a falugondnoki szolgálatról szóló rendeletét. A rendelet jogszabálysértő rendelkezéseket is tartalmazott, a felhatalmazó rendelkezések meghatározása sem volt pontos.

A jelenlegi rendelet hatályon kívül helyezésével új rendelet-tervezet készült, melynek elfogadását javasolom.