Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

A szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 27
A szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
Kup Község Önkormányzata a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásra pályázatot nyújtott be.
A pályázaton elnyert támogatási összegből - 18 m3 tüzifa - vásárolt tüzifa elosztására a képviselő-testületnek rendeletet kell hozni, melyben meghatározza a jogosultak körét, jogosultsági feltételeket, határidőket.
A pályázati kiírás alapján szerint a támogatásra jogosultak közül előnyt kell élvezzen az, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult illetve az a család
ahol halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él. Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor. A támogatásból vásárolt tüzifát a rászorultak részére ingyenesen juttatja el az önkormányzat.