Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–9. melléklethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törtvényben is szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges. Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg. Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (5) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat- átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai. A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

A rendeletet módosítani kellett a következőkkel: a bérkompenzáció összegével, a Magyar Államkincstártól kapott kiegészítő támogatás összegével melyet a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének valamint a pedagógusok ágazati szakmai pótlékának támogatására kaptunk, az októberi felmérésben megjelenő a Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda gyermekétkeztetési létszám növekedése miatti támogatás növekedés miatt, a Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvodának konyhai eszközök vásárlása miatt,a Magyar Falu Program keretében közösségi tér ki és felújítására megnyert pályázati támogatás összegével, Kup 11.hrsz.számú telek megvételének összegével, használt japán kis traktor vásárlásának összegével, az előző évek pénzmaradvány változásának összegével, az ÁHT-n belüli megelőlegezés összegével.