Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás- szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról

Hatályos: 2021. 06. 01

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás- szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz

Az önkormányzat képviselő-testülete által 2009. évben elfogadott – és többször módosított – rendelet módosítása szükséges, mivel a rendeletben foglalt feltételek meghatározása nem minden esetben egyértelmű, nem pontos feltételeket határoz meg.

Mivel a rendelet már többször került elfogadása óta módosításra, célszerűbb új, áttekinthetőbb rendeletet alkotni, a jelenlegi rendelet hatályon kívül helyezésével.

Fentiek alapján a rendelet-tervezetet elkészítettük.