Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VIII. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 08. 23

Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VIII. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.08.23.
Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről
Végső előterjesztői indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban Jat) 21-22 §-a előírja a jogrendszer folyamatos felülvizsgálatát, melynek kötelezettje a helyi önkormányzati rendeletek tekintetében a jegyző, aki gondoskodik az elavult, vagy szükségtelenné vált rendelkezés hatályon kívül helyezéséről.
Az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének jogalapját a Jat. 13. §. (2) bekezdése teremti meg az alábbiak szerint:
„(2) Ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon kívül helyezéséről.”
A dereguláció jogalkotási aktussal, önkormányzati rendelet megalkotásával valósulhat meg, amely az Alaptörvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.- évi CLXXXIX. törvény értelmében át nem ruházható képviselő-testület5i hatáskör képez.
Az önkormányzati rendelet között még hatályos jogszabályként szerepelnek a korábbi évek zárszámadási rendeletei, ezek hatályon kívül helyezése indokolt.
Az elektronikus elérhetőség során a jövőben is visszakereshetők – időállapot alapján – a most hatályon kívül kerülő rendeletek is.