Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 16

Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.16.
a szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
Kup Község Önkormányzata a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásra pályázatot nyújtott be. 2022. évben 14 m3 tüzifa vásárlására 293.370 Ft összegű támogatást nyert az önkormányzat.
A pályázaton elnyert támogatási összegből - 14 m3 tüzifa - vásárolt tüzifa elosztására a képviselő-testületnek rendeletet kell hozni, melyben meghatározza a jogosultak körét, jogosultsági feltételeket, határidőket.
A pályázati kiírás alapján szerint a támogatásra jogosultak közül előnyt kell élvezzen az, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult illetve az a család ahol halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él. Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor. A támogatásból vásárolt tüzifát a rászorultak részére ingyenesen juttatja el az önkormányzat.