Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az idegenforgalmi adóról

Hatályos: 2023. 01. 01

Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
Az idegenforgalmi adóról
Végső előterjesztői indokolás
Mint ismeretes Kup Község Önkormányzata a 2021. január 1-től idegenforgalmi adó bevezetését határozta el, azonban a veszélyhelyzet miatt akkor nem lehetett új adónemet bevezetni. 2023. évre azonban már nem vonatkozik a korlátozás,ezért 2023. január 1-től önkormányzat saját bevételeinek növelésére bevezeti az idegenforgalmi adót. A beszedett adót kizárólag fejlesztési feladatokra használhatja fel.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény III. fejezete a kommunális jellegű adók között lehetőséget teremt arra, hogy a helyi önkormányzat eldöntse, hogy a településen be kívánja-e vezetni az idegenforgalmi adót, mint az önkormányzat feladatellátásaihoz forrást biztosító helyi adónemet.
Az adónem a lakosságra anyagi terhet nem ró, mivel nem az önkormányzat illetékességi területén állandó lakosként élő magánszemélyeket, hanem a legalább egy vendégéjszakát településünkön eltöltő, idelátogató magánszemélyeket terheli.