Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017.(VIII.14.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 9/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 15 - 2017. 08. 14

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 9/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról következőket rendeli el:


1. § A 28. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


"28. § (1) Az ingatlanhasználónak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai:

a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, járda hiányában egy méter széles területsávnak, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése (ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak).

b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése,

c) a két szomszédos terület, épület közötti kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség az ingatlanhasználók között fele-fele arányban oszlik meg."2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Fehér Mária                                                                                                                                 Karvas János

címzetes főjegyző                                                                                                                        polgármesterA rendeletet kihirdettük:


Bakonyszentiván, 2017. augusztus 14.
                                                                                                                                                      Fehér Mária

                                                                                                                                                     címzetes főjegyző