Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 09. 30

Bakonyszentiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 32. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Helyi népszavazást Bakonyszentiván  választópolgárai legalább 20 %-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

3. § Hatályát veszti a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról szóló 5/2015. (IV. 9.) önkormányzati rendelet.
Fehér Mária                                                                           Karvas János

címzetes főjegyző                                                                 polgármester

A rendelet kihirdettük:


Bakonyszentiván, 2017. szeptember 29.                                                                                                              Fehér Mária

                                      címzetes főjegyző