Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(VI.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 12- 2018. 06. 11


Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését


39.437.233 Ft költségvetési bevétellel

39.437.233 Ft költségvetési kiadással
állapítja meg.


2.§ A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.