Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a kommunális adóról szóló 6/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 01- 2019. 01. 31

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a kommunális adóról szóló 6/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.02.01.

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének a kommunális adóról szóló 6/2014. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az adó évi mértéke 25.000 Ft.”

2. § Ez a rendelet 2019. február 1-jén lép hatályba.