Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(I.28.) önkormányzati rendelete

a kommunális adóról szóló 6/2014. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelet hatályba lépéséről

Hatályos: 2019. 01. 29- 2019. 01. 28

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.   1. § (1) bekezdésében-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és  (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
l. §  Nem lép hatályba Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének a kommunális adóról szóló 6/2014. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. 2. §  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.