Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(XI.21.) önkormányzati rendelete

az iparűzési adóról

Hatályos: 2021. 01. 01

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(XI.21.) önkormányzati rendelete

az iparűzési adóról

2021.01.01.

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Bakonyszentiván Község Önkormányzata illetékességi területén iparűzési adót vezet be.

2. § (1) "Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 forint.”

3. § Helyi iparűzési adómentesség illeti meg a háziorvos vállalkozót, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.